Новини

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2019

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2019

ПОКАНА
Управителният съвет на Уиндсърф клуб Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание, което ще се проведе на 10...

See whole

ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018

ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018

Към настоящият момент все още не е платен за някой от членовете на клуба!
Всички неплатили могат да преведат дължимата сума по сметка на сдружение "УИНДСЪРФ КЛУБ БУРГАС" - BG 84 TTBB 9400 1508 019947, BIC- TTBBBG22 SG Експрес Банк - град Бургас
УС на УК Бургас

See whole

Уиндсърф клуб

гр.Бургас
2008 Уиндсърф клуб Бургас - Всички права запазени
Powered by Suzara design studio


  • Начало
  • Структура
  • Прогноза
  • Правила
  • Контакти