Новини - НОВО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2018О Б Я В А Управителният съвет на Уиндсърф клуб Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание, което ще се проведе на 10.09.2018 г. от 17.00 ч., в двора – зад клуба, при следния дневен ред: 1. Отчетен доклад на Председателя на УС за дейността на сдружението; 2. Финансов отчет за 2017 г.; 3. Проекто-бюджет за 2018 г.; 4. Промяна в устава – т.21 5. Други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18,00 ч., при същия дневен ред. 01.07.2018 г. УС на УК Бургас
Назад
Последни новини
РЕГАТА УИНДСЪРФ 2018 - РЕЗУЛТАТИЗавърши регатата по уиндсърф. Участваха общо 25 състезателя от цялата страна...
цялата новина...
НОВО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2018 О Б Я В А Управителният съвет на Уиндсърф клуб Бургас, на основание чл...
цялата новина...
ЧЛЕНСКИ ВНОС 2017Към настоящият момент все още не е платен за някой от членовете на клуба! Всички неплатили могат да преведат дължимата сума по сметка на сдружение "УИНДСЪРФ КЛУБ БУРГАС" - BG 84 TTBB 9400 1508 019947, BIC- TTBBBG22 SG Експрес Банк - град Бургас УС на УК Бургас
цялата новина...

Уиндсърф клуб

гр.Бургас
2008 Уиндсърф клуб Бургас - Всички права запазени
Powered by Suzara design studio


  • Начало
  • Структура
  • Прогноза
  • Правила
  • Контакти