Новини - ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2019ПОКАНА Управителният съвет на Уиндсърф клуб Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание, което ще се проведе на 10.05.2019 г. от 17.00 ч., в двора – зад клуба, при следния дневен ред: 1. Отчетен доклад на Председателя на УС за дейността на сдружението през 2018г.; 2. Финансов отчет за 2018 г.; 3. Избиране на нов Управетелен съвет; 4. Избиране на председател на Управителния съвет; 5. Предложение на УС за промяна размера на членския внос; 6. Други При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18,00 ч., при същия дневен ред. УС на УК Бургас
Назад
Последни новини
ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2019ПОКАНА Управителният съвет на Уиндсърф клуб Бургас, на основание чл...
цялата новина...
ЧЛЕНСКИ ВНОС 2018Към настоящият момент все още не е платен за някой от членовете на клуба! Всички неплатили могат да преведат дължимата сума по сметка на сдружение "УИНДСЪРФ КЛУБ БУРГАС" - BG 84 TTBB 9400 1508 019947, BIC- TTBBBG22 SG Експрес Банк - град Бургас УС на УК Бургас
цялата новина...

Уиндсърф клуб

гр.Бургас
2008 Уиндсърф клуб Бургас - Всички права запазени
Powered by Suzara design studio


  • Начало
  • Структура
  • Прогноза
  • Правила
  • Контакти