<

Прогноза

Ето каква ще бъде прогнозата според:

- Windfinder;

-Skiron-Regional forecast Europe ;

-WindGURU;

-Weather underground;

-ARL. NOAA ;